ป้ายทะเบียนกราฟฟิคปลอม

หลายๆท่าน มีปัญหาว่า หากทะเบียนของพวกเราไม่ใช่ทะเบียนประมูล แล้วเอาไปทำลายกราฟฟิกเอง ผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบเป็น ผิดกฎหมายครับผม เนื้อหาตามนี้ครับผม – ห้ามนำสิ่งของอื่นใดติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จนถึงทำให้เห็นจำนวนหรือตัวหนังสือไม่แน่ชัด ละเมิดโทษปรับ ไม่เกิน2,000 บาท – แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีสีพื้นแผ่นป้ายเป็นลวดลายกราฟิกสีสันงาม เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับเลขทะเบียนงาม ปริมาณหมวดละ 301หมายเลข ที่นำออกประมูลนำรายได้สมทบ เข้ากองทุนเพื่อให้มีความปลอดภัย สำหรับเพื่อการใช้รถยนต์ใช้ถนนหนทาง (กปถนน) แค่นั้น การนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ซึ่งไม่ใช่แผ่นป้ายประมูลไปตกแต่งหรือทำเลียนแบบขึ้นใหม่ ให้มีลักษณะสีสันหรือลวดลายคล้ายกับแผ่นป้ายทะเบียนแบบกราฟฟิก นอกเหนือจากการที่จะมีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์พุทธศักราช 2522 แล้ว ยังอาจมีความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมหรือใช้เอกสารราชการเลียนแบบ ซึ่งมีอัตราโทษจำเรือนจำ ตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท